Có 1 kết quả:

yīn zhì ㄧㄣ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious
(2) treacherous