Có 1 kết quả:

Chén Yuán guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chen Yuanguang (657-711), Tang dynasty general with posthumous title 開漳聖王|开漳圣王[Kai1 zhang1 sheng4 wang2], i.e. Sacred King, founder of Zhangzhou 漳州[Zhang1 zhou1], Fujian