Có 1 kết quả:

Líng xiàn

1/1

Líng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ling county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong