Có 1 kết quả:

Táo Zhé xuān

1/1

Táo Zhé xuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Terence Tao, Chinese-Australian mathematician, Fields medalist in 2006