Có 1 kết quả:

táo zhōng

1/1

táo zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pottery bowl