Có 1 kết quả:

lù jī dǎo dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

land-based missile