Có 1 kết quả:

lù qī

1/1

lù qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) terrestrial
(2) living on land