Có 1 kết quả:

lù qī ㄌㄨˋ ㄑㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) terrestrial
(2) living on land