Có 1 kết quả:

Lù liáng

1/1

Lù liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Luliang county in Qujing 曲靖[Qu3 jing4], Yunnan