Có 1 kết quả:

lù lù

1/1

lù lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) land route
(2) to go by surface transport