Có 1 kết quả:

Yáng míng Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Yangming in Hunan
(2) Mt Yangming in north Taiwan, near Taibei