Có 1 kết quả:

yáng wù

1/1

yáng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penis