Có 1 kết quả:

yáng diàn hè

1/1

yáng diàn hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

positive electric charge