Có 1 kết quả:

Lóng huà xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Longhua county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei