Có 1 kết quả:

Lóng zǐ xiàn

1/1

Lóng zǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhünzê county, Tibetan: Lhun rtse rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet