Có 1 kết quả:

Lóng yáo

1/1

Lóng yáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Longyao county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei