Có 1 kết quả:

Lóng dé xiàn

1/1

Lóng dé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Longde county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia