Có 1 kết quả:

Lóng gé ěr xiàn ㄌㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Lunggar county 1983-1999 occupying parts of Zhongba county 仲巴縣|仲巴县[Zhong4 ba1 xian4], Ngari prefecture, Tibet