Có 2 kết quả:

lōng zhònglóng zhòng

1/2

lōng zhòng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

long trọng, trọng thể

Một số bài thơ có sử dụng

lóng zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grand
(2) prosperous
(3) ceremonious
(4) solemn

Một số bài thơ có sử dụng