Có 1 kết quả:

suí gǎn

1/1

suí gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) random thoughts
(2) impressions