Có 1 kết quả:

suí gǎn ㄙㄨㄟˊ ㄍㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) random thoughts
(2) impressions