Có 1 kết quả:

suí jī cún qǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

random access (memory)