Có 1 kết quả:

suí jī xìng

1/1

suí jī xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) randomness
(2) stochasticity