Có 1 kết quả:

suí bō

1/1

suí bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drift with the waves