Có 1 kết quả:

suí háng jiù shì ㄙㄨㄟˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a price) to fluctuate according to the market
(2) to sell at the market price