Có 1 kết quả:

yǐn xíng

1/1

yǐn xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

invisible