Có 1 kết quả:

gé duàn bǎn ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

partition board