Có 1 kết quả:

gé lí shuāng

1/1

gé lí shuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pre-makeup cream
(2) makeup base
(3) foundation primer