Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+969F
Tổng nét: 13
Bộ: fù 阜 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨フフフ丨フ一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 隙[xi4]