Có 1 kết quả:

suí xìng

1/1

suí xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) casual
(2) laid-back
(3) doing as one pleases