Có 1 kết quả:

suí chā jí yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

plug and play (computing)