Có 1 kết quả:

suí jī xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stochastic effect