Có 1 kết quả:

suí zàng pǐn

1/1

suí zàng pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burial goods
(2) burial gifts