Có 1 kết quả:

suí shēn tīng ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Walkman (trademark)
(2) portable stereo