Có 1 kết quả:

suí fēng dǎo

1/1

suí fēng dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bend with the wind