Có 1 kết quả:

Xí xiàn

1/1

Xí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xi county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi