Có 1 kết quả:

yǐn xiū shì

1/1

yǐn xiū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

monk (Christian)