Có 1 kết quả:

yǐn xíng

1/1

yǐn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

invisible

Một số bài thơ có sử dụng