Có 1 kết quả:

yǐn huì hào

1/1

yǐn huì hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cross symbol (×), used to replace a character one does not wish to display