Có 3 kết quả:

nánnànnuó
Âm Pinyin: nán, nàn, nuó
Tổng nét: 10
Bộ: zhuī 隹 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ丶ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: EOG (水人土)
Unicode: U+96BE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nan
Âm Nôm: nan
Âm Quảng Đông: naan4, naan6

Tự hình 2

Dị thể 20

1/3

nán

giản thể

Từ điển phổ thông

khó khăn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 難.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 難

Từ điển Trung-Anh

(1) difficult (to...)
(2) problem
(3) difficulty
(4) difficult
(5) not good

Từ ghép 170

ài nán 碍难ài nán cóng mìng 碍难从命bǎi bān diāo nán 百般刁难běn xìng nán yí 本性难移bǐ dēng tiān hái nán 比登天还难céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾经沧海难为水,除却巫山不是云chā chì nán fēi 插翅难飞cháng yè nán míng 长夜难明chū nán tí 出难题cóng nán cóng yán 从难从严cùn bù nán xíng 寸步难行cùn bù nán yí 寸步难移cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn 寸金难买寸光阴Ē nán 阿难Ē nán tuó 阿难陀fǎ wǎng nán táo 法网难逃fàn nán 犯难fù shuǐ nán shōu 覆水难收gāo nán 高难gēng pú nán shǔ 更仆难数gū zhǎng nán míng 孤掌难鸣guān guān nán guò , guān guān guò 关关难过,关关过hǎo jiè hǎo huán , zài jiè bù nán 好借好还,再借不难hǎo mèng nán chéng 好梦难成hèn hǎi nán tián 恨海难填jī xí nán gǎi 积习难改jī zhòng nán fǎn 积重难返jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng 家家有本难念的经jiān nán 艰难jiān nán xiǎn zǔ 艰难险阻jiàn nán ér shàng 见难而上jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí 江山易改,本性难移jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí 江山易改禀性难移jié shù nán táo 劫数难逃jiè yú liǎng nán 介于两难jìn tuì liǎng nán 进退两难jìn tuì wéi nán 进退为难jìng nán zhī yì 靖难之役jiù nán 救难jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī 君子一言,驷马难追kùn nán 困难kùn nán zài yú 困难在于liǎng nán 两难luò luò nán hé 落落难合miǎn wéi qí nán 勉为其难miàn lín kùn nán 面临困难miàn yǒu nán sè 面有难色míng qiāng hǎo duǒ , àn jiàn nán fáng 明枪好躲,暗箭难防míng qiāng yì duǒ , àn jiàn nán fáng 明枪易躲,暗箭难防mò chǐ nán wàng 没齿难忘nán ái 难捱nán áo 难熬nán bǎo 难保nán bù chéng 难不成nán bù dǎo 难不倒nán cè 难测nán chán 难缠nán chǎn 难产nán chī 难吃nán chu 难处nán cí qí jiù 难辞其咎nán dǎo 难倒nán dào 难道nán dé 难得nán dé yī jiàn 难得一见nán diǎn 难点nán dǒng 难懂nán dù 难度nán fēn nán jiě 难分难解nán fēn nán shě 难分难舍nán gǎo 难搞nán guài 难怪nán guān 难关nán guò 难过nán hē 难喝nán hùn 难混nán jì 难记nán jiě 难解nán jiě nán fēn 难解难分nán kān 难堪nán kàn 难看nán kòng zhì 难控制nán miǎn 难免nán néng kě guì 难能可贵nán shě nán fēn 难舍难分nán shě nán lí 难舍难离nán shòu 难受nán tán 难弹nán táo fǎ wǎng 难逃法网nán tí 难题nán tīng 难听nán wàng 难忘nán wéi qíng 难为情nán wei 难为nán wén 难闻nán xíng 难行nán xiōng nán dì 难兄难弟nán yán zhī yǐn 难言之隐nán yǐ 难以nán yǐ hàn dòng 难以撼动nán yǐ lǐ jiě 难以理解nán yǐ mǒ qù 难以抹去nán yǐ qǐ chǐ 难以启齿nán yǐ rěn shòu 难以忍受nán yǐ shí xiàn 难以实现nán yǐ yìng fù 难以应付nán yǐ zhì xìn 难以置信nán yǐ zhuō mō 难以捉摸nán yǐ zī yǐ 难以自已nán yì 难易nán yú dēng tiān 难于登天nán yú jiē jìn 难于接近nán zhù 难住nán zǒu 难走ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo 泥菩萨过江,自身难保pō shuǐ nán shōu 泼水难收qí hǔ nán xià 骑虎难下qiān jīn nán mǎi 千金难买qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú 千军易得,一将难求qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán 牵马到河易,强马饮水难qiān nán 千难qiān nán wàn nán 千难万难qiān zǎi nán féng 千载难逢qiǎng rén suǒ nán 强人所难qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī 巧妇难为无米之炊qǐn shí nán ān 寝食难安qīng guān nán duàn jiā wù shì 清官难断家务事qǐng shén róng yì sòng shén nán 请神容易送神难qìng bǐ nán shū 罄笔难书qìng zhú nán shū 罄竹难书rén xīn nán cè 人心难测shàn cái nán shě 善财难舍shē rù jiǎn nán 奢入俭难shē yì jiǎn nán 奢易俭难shòu nán jì niàn 受难纪念sǐ jié nán jiě 死结难解tiān lǐ nán róng 天理难容tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下无难事,只怕有心人tūn yàn kùn nán 吞咽困难wàn nán 万难wàn shì qǐ tóu nán 万事起头难wéi nán 为难xiǎo dòng bù dǔ , dà dòng nán bǔ 小洞不堵,大洞难补xiū kǒu nán kāi 羞口难开xiū kuì nán dāng 羞愧难当Yán wáng hǎo jiàn , xiǎo guǐ nán dāng 阎王好见,小鬼难当yàn xià kùn nán 咽下困难yī cùn guāng yīn yī cùn jīn , cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴yī mù nán zhī 一木难支yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 一言既出,驷马难追yī yán nán jìn 一言难尽yí nán 疑难yí nán jiě dá 疑难解答yí nán wèn tí 疑难问题yí nán zá zhèng 疑难杂症yì shǒu nán gōng 易守难攻yǐn mì nán yán 隐秘难言yīng xióng nán guò měi rén guān 英雄难过美人关yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有借有还,再借不难yù hè nán tián 欲壑难填yù nán chuán 遇难船zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán 在家千日好,出门一时难zài suǒ nán miǎn 在所难免zhēn jiǎ nán biàn 真假难辨zhī nán ér tuì 知难而退zhī yì xíng nán 知易行难zhuó fà nán shǔ 擢发难数zì shēn nán bǎo 自身难保zuǒ yòu liǎng nán 左右两难zuò lì nán ān 坐立难安

nàn

giản thể

Từ điển phổ thông

hoạn nạn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 難.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khó khăn: 難治的病 Chứng bệnh khó chữa; 山路很難走 Đường núi rất khó đi;
② Làm cho bó tay: 這問題難住了我 Vấn đề này làm tôi phải bó tay;
③ Khó thể, không thể. 【難道】 nan đạo [nándào] Chẳng lẽ, lẽ nào, há (dùng như 豈, bộ 豆): 難道你不知道嗎? Chẳng lẽ anh không biết hay sao?; 難道你忘了自己的諾言嗎?Lẽ nào anh lại quên mất lời hứa của mình?; 難道不是這樣麼? Há chẳng phải như thế sao?; 【難怪】nan quái [nánguài] Chẳng trách, chả trách, thảo nào, hèn chi: 難怪人家生氣 Hèn chi người ta phải cáu; 難怪找到人,都開會去了 Đều đi họp cả, thảo nào không tìm thấy ai; 他不大了解情況,搞錯了也難怪 Không hiểu tình hình mấy, chả trách anh ta làm sai; 【難免】 nan miễn [nánmiăn] Khó tránh, không tránh khỏi: 犯錯誤是難免的 Mắc sai lầm là chuyện khó tránh; 有罔難免帶片面性 Đôi khi không tránh khỏi phiến diện; 【難以】nan dĩ [nányê] Khó mà: 難以想象 Khó mà tưởng tượng; 難以逆料 Khó mà đoán trước được; 難以置信 Khó mà tin được;
④ Khó chịu, đáng ghét.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tai hoạ, tai nạn, tai ương: 逃難 Chạy nạn; 落難 Mắc nạn; 避難 Lánh nạn; 遭難 Gặp nạn;
② Trách, khiển trách, vặn vẹo, làm khó, vấn nạn: 事事非難 Trách móc đủ điều; 不必責難他 Không nên khiển trách anh ấy; 問難 Hỏi vặn lẽ khó khăn, vấn nạn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 難

Từ điển Trung-Anh

(1) disaster
(2) distress
(3) to scold

Từ ghép 61

bì nàn 避难bì nàn suǒ 避难所biàn nàn 便难biàn nàn 辩难dà nàn 大难dà nàn bù sǐ 大难不死dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú 大难不死,必有后福diāo nàn 刁难duō nàn xīng bāng 多难兴邦duō zāi duō nàn 多灾多难duǒ nàn 躲难fā nàn 发难fēi nàn 非难hǎi nàn 海难huàn nàn 患难huàn nàn jiàn zhēn qíng 患难见真情huàn nàn zhī jiāo 患难之交huǐ jiā shū nàn 毁家纾难jí nàn 急难jí rén zhī nàn 急人之难jié nàn 劫难kě gòng huàn nàn 可共患难kōng nàn 空难kǔ nàn 苦难kǔ nàn shēn zhòng 苦难深重kuàng nàn 矿难lí nàn 罹难lín nàn 临难liú nàn 留难luò nàn 落难méng nàn 蒙难mó nàn 磨难mó nàn 魔难mǔ nàn rì 母难日nàn mín 难民nàn mín yíng 难民营nàn xiōng nàn dì 难兄难弟pái nàn jiě fēn 排难解纷pái yōu jiě nàn 排忧解难shān nàn 山难shòu nàn 受难Shòu nàn rì 受难日shòu nàn zhě 受难者sǐ nàn 死难sǐ nàn zhě 死难者táo nàn 逃难táo zāi bì nàn 逃灾避难wēi nàn 危难xùn nàn 殉难Yē sū shòu nàn jié 耶稣受难节yǒu fú tóng xiǎng , yǒu nàn tóng dāng 有福同享,有难同当yù nàn 遇难yù nàn zhě 遇难者zāi nàn 灾难zāi nàn piàn 灾难片zāi nàn xìng 灾难性zāo nàn 遭难zé nàn 责难zhèng zhì bì nàn 政治避难zhì nàn 质难zǔ nàn 阻难

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 難.