Có 1 kết quả:

nán yǐ ㄋㄢˊ ㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hard to (predict, imagine etc)