Có 1 kết quả:

nán chī ㄋㄢˊ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unpalatable