Có 1 kết quả:

nán dǒng ㄋㄢˊ ㄉㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand