Có 1 kết quả:

nàn mín yíng

1/1

nàn mín yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refugee camp