Có 1 kết quả:

Què ér Shān

1/1

Què ér Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chola Mountain in Sichuan