Có 1 kết quả:

què xíng mù

1/1

què xíng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

order Passeriformes (perching birds)