Có 1 kết quả:

què máng

1/1

què máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

night blindness