Có 1 kết quả:

què niǎo

1/1

què niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bird