Có 1 kết quả:

Yàn shān qū

1/1

Yàn shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yanshan district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi