Có 1 kết quả:

yàn yǎo yú chén

1/1

Từ điển Trung-Anh

without news from sb (idiom)