Có 1 kết quả:

yǎ dān dì mào

1/1

yǎ dān dì mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yardang landform (formed by wind erosion)