Có 1 kết quả:

yǎ shí

1/1

yǎ shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine verse